Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w placówce sprawuje Inspektor Ochrony Danych – Krzysztof Piela. Można kontaktować się z Inspektorem za pomocą poczty elektronicznej:
kpiela@dbfopld.waw.pl

klauzule przedszkole 166

 

Rozmiar czcionki
Kontrast