Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w placówce sprawuje Inspektor Ochrony Danych – Krzysztof Piela. Można kontaktować się z Inspektorem za pomocą poczty elektronicznej:
IOD.DBFOPPD@EDUWARSZAWA.PL

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast